1/9

Tedytassens Gubben

Kallas:

Född:

Kön:

Färg:

Vikt:

Harry

07-04-11

Hane

Sv/Gu Japan

- kg

Rak:

Krok:
Höjd:

Längd:

Poäng

Lätt

Lätt

Ej startad

Ej startad

E: Pippiadolf's Tjolahopp (91p)

U: Teddytassens Fiona (93,5p)

Genkod:

A_bjb C_ D_ gg